8 april 2024
1
plekken beschikbaar

X1.1 - VakScan APP/Zwart (Bitumen) - Hoogeveen 8 april 2024

Doelgroep

De dakdekker

Inhoud

Binnen de bitumineuze dakbedekkingsbranche hebben de sociale partners reeds lang de
inhoud van de vakopleiding tot gespecialiseerd Bitumineus en Kunststof Dakdekker
(op niveau 2) vastgesteld als het gewenste aanvangsniveau van de uitvoerende op het dak.


Begin 2017 is de CAO BIKUDAK uitgebreid met de VakScan. Deze éénsdaagse cursus, waarin
de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak is opgenomen, zal de Herhalingscursus C1
vervangen. Hetzelfde geldt voor de cursus TopFit4TheJob (X1.5), vooralsnog voor deelnemers
van 45 jaar en ouder.


Met de VakScan is het instrument ontwikkeld, waarmee per individu vastgesteld kan worden of
de medewerker nog steeds up-to-date werkt. Hierbij gaat het dan vooral om de voorgeschreven
technische uitvoeringsrichtlijnen, veiligheidsafspraken en voorschriften en overige wettelijke
regels. Er kan een keuze gemaakt worden uit overzichtelijke pakketten.


Het meest actuele overzicht van de beschikbare keuzepakketten vindt u op www.tectum.nl
onder de tab Cursussen/Vakscan.


Praktijk

Direct na de uitvoering van deze scan worden zowel werkgever als werknemer op de hoogte
gebracht van het resultaat. Zo kan de scholingsverplichting als verwoord in de CAO BIKUDAK
nog gerichter ingezet worden op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van de
dakdekker, waarbij ook de inhoud van de Herhalingscursus C1 – Gezond en Veilig Werken op
het Dak, vanzelfsprekend geïntegreerd is in de verschillende pakketten van de VakScan.