Menu
https://www.tectum.nl/werken-en-leren/opleidingen/keuzedelen
 
201305011502572620130501150250312013050115025036

Keuzedelen... Hoezo?

Een kwalificatiedossier voor een mbo-opleiding bestaat vanaf augustus 2016 uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Het basisdeel en het profieldeel van de opleiding beschrijven de kwalificatie-eisen van het kwalificatiedossier. Daarnaast zijn er keuzedelen, als nieuw onderdeel van de opleiding. Deze Keuzedelen betreffen onderwerpen, die bij voorkeur raakvlakken hebben met de opleiding en die niet behandeld worden in de standaardlessen. Of het betreft onderdelen die bijdragen aan persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Elk keuzedeel wordt afgesloten met een examen. Het examenresultaat telt (nog niet) mee voor het behalen van het diploma.

Binnen het keuzedeel kiest de leerling zelf vakken waarmee hij:

  • zijn kennis verbreedt
  • zijn kennis verdiept
  • beter doorstroomt binnen het mbo

Keuzedelen zijn van toepassing op alle mbo-opleidingen (niveau 1, 2, 3 en 4).

In de BIKUDAK-branche is in overleg met ROC Midden Nederland vooralsnog gekozen voor het aanbieden van onder meer onderstaande keuzedelen:

  • Solliciteren (niveau 1)
  • Rekenen in het beroep (niveau 1)
  • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening (niveau 2 en 3)
  • Duurzaamheid in het beroep (niveau 2 en 3)
  • Moderne bouwmaterialen voor dak en gevel (niveau 2)
  • Experimenteren met materialen en technieken (niveau 3)
  • Inspelen op innovaties (niveau 3)
sitemap