Menu
https://www.tectum.nl/werken-en-leren/bedrijf/voordelen
 
201305011502572620130501150250312013050115025036

Voordelen

De opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4 worden verzorgd voor iedereen die zich voor een van deze opleidingen aanmeldt. Leerling-dakdekkers volgen de opleiding in principe in dienst van TECTUM. Het inlenen van leerlingen biedt voor een bedrijf de volgende voordelen:

 • Geen werkgeversrisico, de leerling staat bij TECTUM op de loonlijst;
 • TECTUM regelt alle zaken die te doen gebruikelijk zijn en voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst;
 • TECTUM volgt de arbeidsvoorwaarden uit de CAO BIKUDAK. De tarieven en salarissen zijn dus gebaseerd op de inloop-schalen uit deze CAO;
 • Gedurende de opleidingsweken wordt het inlenende bedrijf niets in rekening gebracht. TECTUM betaalt het salaris/vakantiegeld, ook bij ziekte, vorstverlet, etc.;
 • TECTUM voert alle lessen met eigen docenten uit. Daarmee wordt voortijdige uitval tijdens de opleiding voorkomen en wordt behoud voor bedrijf alsmede branche vergroot;
 • TECTUM zorgt dat er per leerling-dakdekker schoolgeld wordt afgedragen aan het Ministerie van OC & W.
 • TECTUM biedt de leerling een aantal korte cursussen en voldoet daarmee aan de scholingsverplichting;
 • TECTUM biedt indien nodig terughaalmomenten voor extra les;
 • TECTUM verzorgt de benodigde contracten met het ROC;
 • TECTUM verzorgt de afstemming met het ROC;
 • TECTUM biedt veel begeleiding van de leerling op de werkplek;
 • Er bestaat geen verplichting om de leerling in dienst te nemen na of gedurende zijn opleiding.

Voor TECTUM is het grote voordeel van deze constructie dat de voortgang veel meer in de gaten gehouden kan worden en dat er tijdig kan worden bijgestuurd. In de (nabije) toekomst zal de deelname aan de opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4 alleen nog maar meer vragen van de bedrijven, als het gaat om voortgang en begeleiding, als gevolg van wettelijke veranderingen in de opleidingsstructuur. Dit zal nog meer druk leggen op het werk van de leermeester. Via TECTUM kan deze druk behoorlijk worden verminderd.

sitemap