Menu
https://www.tectum.nl/werken-en-leren
 
201305011502572620130501150250312013050115025036

Werken en Leren

Het MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) in Nederland kent twee leerroutes: de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en Beroepsopleidende Leerweg (BOL). In een BOL-opleiding volgt een leerling volledig dagonderwijs met stages. In een BBL-opleiding werkt de leerling hele dagen en gaat hij/zij gemiddeld één dag per week naar school.

De opleidingen tot Dakdekker Bitumineus en Kunststof (niveau 1 t/m 4) bij ROC Midden Nederland zijn BBL-opleidingen. De leerling-dakdekker combineert zo werken en leren. Hij werkt een aantal weken bij een erkend leerbedrijf en gaat vervolgens één blokweek naar school. Op het werk krijgt de leerling-dakdekker begeleiding van een leermeester. Op school krijgt hij begeleiding van een docent. Daarnaast krijgt hij een opleidingsbegeleider van TECTUM toegewezen, die hem begeleidt tijdens de opleiding.

In een BBL-opleiding worden in een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) en een Onderwijsovereenkomst (OOK) de zaken en afspraken tussen alle deelnemers (Leerling, ROC Midden Nederland en TECTUM als Leerbedrijf) geregeld.

sitemap