Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De operationeel leidinggevende die, al dan niet, in het bezit is van het diploma VCA-Basis-veiligheid (C7).

Inhoud

 • (Europese) wet- en regelgeving
 • gevaren, risico’s en preventie
 • veiligheidsgedrag
 • ongevallen: oorzaak en preventie
 • brand- en explosiegevaar
 • taak-risico-analyse begrijpen en opstellen
 • ergonomie op en om het dak
 • taken, rechten, plichten en overleg
 • gevaarlijke stoffen en etikettering
 • bedrijfsnoodplannen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • werkplekinspectie Dak
 • uitvoeren veiligheidscheck
 • arbeidsmiddelen
 • gereedschappen en machines

Het examen VCA-VOL voor Operationeel Leidinggevenden wordt aan het einde van de tweede lesdag afgenomen door een door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) erkend exameninstituut. De Stichting Examenkamer houdt daarnaast toezicht op het afnemen van dit examen. Na het behalen van het examen wordt de deelnemer geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA.