Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De dakdekker.

Inhoud

Binnen de bitumineuze dakbedekkingsbranche hebben de sociale partners reeds lang de inhoud van de vakopleiding tot gespecialiseerd Bitumineus en Kunststof Dakdekker (op niveau 2) vastgesteld als het gewenste aanvangsniveau van de uitvoerende op het dak.

Begin 2017 is de cao BIKUDAK uitgebreid met de VakScan. Deze éénsdaagse cursus, waarin de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak is opgenomen, zal de Herhalingscursus C1 vervangen. Hetzelfde geldt voor de cursus TopFit4TheJob (X1.5).

Met de VakScan is het instrument ontwikkeld, waarmee per individu vastgesteld kan worden of de medewerker nog steeds up-to-date werkt. Hierbij gaat het dan vooral om de voorgeschreven technische uitvoeringsrichtlijnen, veiligheidsafspraken en voorschriften en overige wettelijke regels. Er kan een keuze gemaakt worden uit overzichtelijke pakketten.

Onderstaand vindt u een overzicht van de beschikbare keuzepakketten.

Praktijk

Direct na de uitvoering van deze scan worden zowel werkgever als werknemer op de hoogte gebracht van het resultaat. Zo kan de scholingsverplichting als verwoord in de cao BIKUDAK nog gerichter ingezet worden op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van de dakdekker, waarbij ook de inhoud van de Herhalingscursus C1 - Gezond en Veilig Werken op het Dak, vanzelfsprekend geïntegreerd is in de verschillende pakketten van de VakScan.