Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

Kader- en staffunctionarissen, toeleveranciers, beheerders, opzichters en adviseurs, arbo-coördinatoren van gemeenten en corporaties, preventiemedewerkers.

Doel van de opleiding

De deelnemer leert de veiligheidsrisico’s te beoordelen op het platte dak en daarvoor een Dak-RI&E op te stellen. Daarnaast wordt behandeld op welke wijze de opdrachtgever ondersteund kan worden bij het opzetten van een veiligheidsbeleid voor het werken op hoogte.

Inhoud

Wet- en regelgeving, methodieken risico-inventarisatie en evaluatie, veiligheidsvoorzieningen, risicovolle situaties, uitvoeren van inventarisaties op daken, veiligheidsvoorzieningen en opstellen van een Dak-RI&E alsmede een Plan van Aanpak om veilig werken op hoogte mogelijk te maken.

Aanbieder