Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

Ondernemers, aannemers, (voorman) dakdekkers, kader- of staffunctionarissen, administratief personeel.

Doel van de opleiding

De deelnemer leert binnen de onderneming invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet. In de Arbowet 2017 is een nóg belangrijkere rol weggelegd voor de preventiemedewerker. Werkgevers zijn verplicht om zich te laten bijstaan door een preventiemedewerker die aandacht besteedt aan de veiligheid en gezondheid binnen de eigen onderneming. Dit kan eventueel een externe deskundige zijn. Indien er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, mag het ook de ondernemer zelf zijn die zich op de preventietaken richt.

Inhoud

In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbowetgeving (Arbowet 2017), arbocatalogus, arborisico’s in de BIKUDAK-sector, arbo- en preventietaken in de praktijk, de rol, taak en positie van de preventiemedewerker, diens veranderstijl, organisatie van preventietaken, Plan van Aanpak, communicatielijnen, coaching en rapporteren.

Aanbieder