Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De ondernemer, de uitvoerder of voorman dakdekker op niveau 3 of 4.

Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht om zich te laten bijstaan door één of meer werknemers, die aandacht besteden aan de veiligheid en gezondheid binnen de eigen onderneming. Werkgevers zijn verplicht om daarvoor iemand aan te stellen als preventiemedewerker. In de Arbowet 2017 is een nog belangrijkere rol weggelegd voor de preventiemedewerker. Dit kan eventueel een externe deskundige zijn. Indien er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, mag het ook de ondernemer zelf zijn die zich op de preventietaken richt. Conform de CAO BIKUDAK dient iemand die is aangesteld als preventiemedewerker, zich daartoe te scholen.

Inhoud

  • arbowetgeving (Arbowet 2018)
  • arbocatalogus
  • arborisico’s in de BIKUDAK-sector
  • arbo- en preventietaken in de praktijk
  • rol, taak en positie preventiemedewerker binnen de onderneming
  • organisatie van preventietaken
  • Plan van Aanpak
  • communicatielijnen
  • coaching en rapporteren