Menu
https://www.tectum.nl/over-ons
 
201307181033162320130718103316982013071810332610

OVER TECTUM

TECTUM als opleider

TECTUM verzorgt, organiseert en geeft opleidingen voor iedereen in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. Naast de leerling-dakdekker geldt dit ook voor bijvoorbeeld ondernemers, binnen- en buitendienstmedewerkers, oudere werknemers, uitvoerders, voorlieden leermeesters of leveranciers.

OPLEIDER IN VOGELVLUCHT

 • Uitvoering niveau 2, 3 en 4 WEB-opleiding Dakdekker i.s.m. ROC
 • Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD)
 • Specifieke korte cursussen
 • Korte maatgerichte cursussen en trainingen
 • Cursussen specifieke doelgroepen
 • EVC-trajecten
 • Eigen docenten, opleidingsbegeleiders en opleidingsadviseurs
 • Uitvoering werkgeverstaken
 • Onderwijsvernieuwingen
 • Klankbord voor scholingsvraagstukken

Kosten en subsidies

Werkgevers die scholing via TECTUM organiseren kunnen in het kader van CAO-artikel 8.B een beroep doen op subsidies

TECTUM als werkgever

TECTUM is gedurende de beroepsopleidingen van de leerling-dakdekkers vaak de werkgever. Voor de duur van de WEB-opleiding van een leerling-dakdekker wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten. Daarmee is TECTUM werkgever en draagt alle risico's die aan het dienstverband verbonden zijn. Gedurende het dienstverband worden de leerling-dakdekkers intensief begeleid.

TECTUM heeft de aansluiting op de beroepsopleidingen nauwgezet gestroomlijnd. In alle niveaus wordt een naadloze overgang naar een hoger niveau gegarandeerd. De dakbedekkingsbranche beschikt over een tweejarige WEB-opleiding Dakdekker, die uiteindelijk opleidt tot allround dakdekker. Daarnaast wordt een opleiding tot kaderfunctionaris aangeboden.

WERKGEVER IN VOGELVLUCHT

 • Het individuele bedrijf plaatst de (leerling)dakdekker bij TECTUM uit
 • TECTUM bakent een en ander contractueel af met zowel werkgever als werknemer
 • Naast de leermeester in het bedrijf, begeleiden de vakdocenten en opleidingsbegeleiders van TECTUM de (leerling)dakdekker zeer intensief in diens beroepspraktijk
 • Voortijdige uitval wordt voorkomen en het behoud voor het bedrijf en branche positief beïnvloed
 • (Leerling)dakdekkers in dienst van TECTUM volgen de cursus 'Veilig en Gezond op het Dak' en worden in gelegenheid gesteld zich te kwalificeren met het diploma VCA-Basisveiligheid
 • Voor zover mogelijk worden in dienst zijnde (leerling)dakdekkers regionaal en in de winterperiode geschoold

Zo wordt gedurende de vakopleiding een dienstverband aangeboden aan de deelnemer om op onze manier te kunnen opleiden. In dienst van TECTUM geeft streepje voor. Zo is er extra begeleiding om de deelnemer te laten slagen als vakman. Wie wil dat nou niet? Na de vakopleiding verbreekt TECTUM de arbeidsovereenkomst.

De arbeidsvoorwaarden zijn bij TECTUM dik in orde!

sitemap