Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, leveranciers, stafmedewerkers van corporaties, gemeenten en instellingen, architecten en adviseurs.

Doel van de opleiding

De deelnemer wordt inzicht verschaft in de werking van uiteenlopende zonnestroomsystemen, factoren die de opbrengst beïnvloeden, berekening ecologisch en economisch rendement en bouwregelgeving. In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen, die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden, behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

Inhoud

Werking zonnestroom, systeemopbouw, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen, zonnestroomsystemen, de opbouw en installatie, op de markt zijnde producten en componenten, kritische installatiefactoren, invloeden op dakbedekkingsconstructies, elektrotechniek en veiligheidsregels.

Aanbieder