Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De (aankomend) ondernemer, staf- en kaderfunctionarissen.

Inhoud

 • personeelsmanagement:
  • CAO BIKUDAK
  • personeelsbeleid
  • personeelsplanning
  • externe instanties
 • marktgericht ondernemen:
  • beschrijven markt
  • beschrijven concurrentie
  • kansen en bedreigingen
  • SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)
  • marketingplan
 • financieel management:
  • balans lezen/opstellen
  • kengetallen
  • ondernemingsvormen
  • voor- en nacalculatie
 • bedrijfsvoering:
  • managementprocessen
  • relaties met omgeving
  • strategisch ondernemen
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • opstellen bedrijfsplan
  • mondeling toelichten bedrijfsplan

De OKD Top kan als een afzonderlijk leertraject worden gevolgd. Deze opleiding bereidt de deelnemers voor op het ondernemerschap en integraal management.

Om toegelaten te worden tot de OKD Top, dient men in het bezit te zijn van het diploma OKD Kader. Dispensatie wordt eventueel verleend door de toelatingscommissie OKD.

Per certificaateenheid wordt een certificaat uitgereikt. Indien alle vier certificaateenheden zijn behaald, ontvangt men het diploma OKD Top. Samen met het diploma OKD Kader geeft dit recht op het diploma OKD Ondernemer.

De inhoud en examens van de opleiding staan onder toezicht van de Examencommissie OKD van branchevereniging VEBIDAK. 

Klik op onderstaande afbeelding om de brochure over de OKD te openen.