Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD)

OKD-Kader

In de OKD-Kader opleiding staan onderwerpen centraal die je nodig hebt als staf- of kadermedewerker. In de opleiding staan kennis van het platte dak, wet- en regelgeving, organisatie en werkplanning centraal. De opleiding heeft zes certificaateenheden:

  • Algemene Bouwkunde
  • Dakbedekkingsconstructies
  • Eigenschappen en verwerking isolatie- en dakbedekkingsmaterialen
  • Bouwfysica
  • Organisatie en werkplanning
  • Calculeren en offerte lezen

OKD-Top

De OKD-Top opleiding bereidt je voor op het ondernemerschap. Dat kan betekenen dat je al ondernemer bent, maar is ook bedoeld voor degenen die het overwegen. In de opleiding staan ondernemersvaardigheden centraal. De opleiding heeft 4 certificaateenheden:

  • Personeelsmanagement
  • Financieel management
  • Marktgericht ondernemen
  • Bedrijfsvoering

OKD-Ondernemer

Wanneer een kandidaat zowel het diploma, alsook het diploma OKD-Top heeft behaald, ontvangt hij het diploma OKD-Ondernemer.

Om het OKD-Ondernemer diploma te behalen, moet de OKD-Top opleiding binnen drie jaar na het behalen van de OKD-Kader succesvol zijn afgerond.

Wil je de hele brochure van de OKD lezen? Klik dan op onderstaande afbeelding.

Praktische informatie

Om te kunnen starten met de OKD-Kader opleiding of de OKD-Top opleiding is een passende vooropleiding en/of ervaring vereist. Iedereen die in het bezit is van het diploma Voortgezette Opleiding Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken (niveau 4), Beroepsopleiding Allround Dakdekker (niveau 3), MTS Bouwkunde, MEAO of HAVO, voldoet in ieder geval aan deze vereisten. In de overige gevallen vindt er van te voren een toelatingsgesprek plaats tussen de deelnemer en de examencommissie.

Alle certificaateenheden van respectievelijk de OKD-Kader of OKD-Top zijn in één schooljaar te volgen. Het is ook mogelijk om de certificaateenheden los te volgen.

TECTUM organiseert de OKD-opleiding op de vestiging in Nieuwegein.

De lesdagen zijn van 16.00 tot 21.00 uur. Iedere lesdag zijn er twee lesblokken: één onderdeel voor de pauze, en één onderdeel na de pauze. Voor degenen die twee lesblokken op een lesdag volgen, is er een warme maaltijd tussen de lesblokken.