Menu
https://www.tectum.nl/nieuws/archief/diploma-uitreiking-2017
 
20190122173940922013071895752252019012217330484

Diploma-uitreiking 2017

feest van de dakbedekkingsbranche

Op 29 juni 2017 organiseerde TECTUM voor de 13e keer een diploma-uitreiking voor zowel de deelnemers aan de vakopleidingen als aan de Ondernemers- en Kaderopleidingen (OKD).  Door de jaren heen is de diploma-uitreiking uitgegroeid tot de drukst bezochte bijeenkomst in de dakbedekkingsbranche. Ook nu werden tegen de 1.000 aanwezigen van harte welkom geheten in het NBC Congrescentrum Nieuwegein.

De feestavond startte met de verwelkoming door de medewerk(st)ers van TECTUM. Daarna moest het diploma door elke geslaagde ondertekend worden. Na deze plichtpleging kon er worden genoten van een warm en koud buffet. Om 19.30 uur heette TECTUM-voorzitter Arthur Leenders iedereen nogmaals officieel welkom. Hij meldt dat er in totaal 163 diploma’s en certificaten zullen worden uitgereikt, hetgeen vanuit de zaal met een denderend applaus wordt ontvangen.

 

Schouders eronder gezet

De TECTUM-voorzitter richt warme woorden van dank tot het bestuur van het Sociaal Fonds BIKUDAK en Probasys Benelux vanwege hun loyale bijdragen t.b.v. de scholing door TECTUM. Leenders vertelt zich een trots en tevreden man te voelen. “Door hun jarenlange betrokkenheid bij het opleiden kon de dakbedekkingsbranche, ondanks de lastige crisisjaren, blijven opleiden. Daardoor zijn we er met zijn allen in geslaagd om de opleidingsstructuur, in deze relatief kleine branche, overeind te houden. Daarvan plukken we nu en de komende jaren de vruchten. Zoom ik in op het aanbieden van scholing en opleidingen door andere sectoren, dan hoor ik alleen maar geklaag dat daarvoor geen leerlingen gevonden kunnen worden. Mede door goed gebruik te maken van de sectorplannen, is het de dakbedekkingsbranche uitstekend gelukt om het aantal leerlingen op te schalen tot over de 150 deelnemers. Dat  is geen toeval geweest, maar daarvoor is met alle betrokken partijen uit de sector gericht beleid ontwikkeld.”

 

BN’er

Over naar degene deze bijzondere avond gaat presenteren. Leenders kondigt daarvoor zangeres, musicalactrice en presentatrice Romy Monteiro aan. Aan haar de taak om het draaiboek voor de diploma-uitreiking vlekkeloos uit te voeren. Monteiro komt in stijl op, zingend ‘I will always love you’, van haar album ‘Tribute to Whitney’. De zaal vindt het prachtig.

 

Spotlight

TECTUM.tv leidt elk niveau uit de vakopleidingen en de OKD in met een korte impressie wat de betreffende opleiding inhoudt. Vervolgens plaatst Monteiro elke geslaagde individueel in de schijnwerpers van de dakbedekkingsbranche. Dat doet zij door alle geslaagden één voor één via de catwalk het podium op te roepen. Tegelijkertijd worden hun namen geprojecteerd op de schermen van het prachtige 3D-decor in de feesthal. Zoenen, bloemen, presentjes en foto´s van de groepen horen er traditiegetrouw bij. Net zoals trouwens de gastsprekers.

 

Sprekers

Cees Woortman heeft het, in de hoedanigheid van voorzitter van de Examencommissie OKD, over het nut, de reikwijdte en de kwaliteit van de kaderopleidingen voor het middelbaar en hoger personeel. “In de OKD-Kader staan organisatie en bedrijfsvoering centraal. Ook is er aandacht voor de uitvoering, materialen en verwerking. Om met succes een dakbedekkingsbedrijf te runnen, zijn ook ondernemersvaardigheden vereist. Die worden geleerd op de OKD-Top. OKD-Kader en OKD-Top leveren samen het diploma OKD-Ondernemer op. Tegen werkgevers zou ik willen zeggen, wees zuinig op uw talentvolle medewerkers en tegen TECTUM, alweer een lichting geschoold kader afgeleverd. Hulde daarvoor.”

Piet Fortuin, voorzitter CNV Vakmensen, spreekt over vaktrots. “Het belangrijkste is, dat jullie trots kunnen zijn op het vak dakdekken, een beroep dat er toe doet. Ik zie blije werknemers en trotse werkgevers. Jullie zijn een gave sector die, getuige de activiteiten in Moldavië, ook kijkt naar de situatie in de rest van de wereld. De dakbedekkingssector laat zien dat werkgevers en vakbonden niet altijd tegenover elkaar hoeven te staan, maar dat ze er samen voor kunnen zorgen dat er in dit land goede dingen gebeuren. Met TECTUM wordt dit aangetoond. Jullie mogen trots zijn op hetgeen jullie presteren en bereikt hebben en op hetgeen jullie ongetwijfeld nog zullen bereiken.” Fortuin kondigt tot slot een informatiemiddag aan waarop sociale partners de resultaten uit Sectorplan 1 en de introductie van de DakSkillCard uiteen gaan zetten. De DakSkillCard is bestemd voor iedereen die in de BIKUDAK-sector werkt en komt in de plaats van de TECTUM-Skillcard en het Dakpaspoort. TECTUM.tv laat sociale partners aan het woord over het initiatief. Daaruit blijkt dat men veel van het nieuwe document verwacht. Personeel in loondienst en de zzp’er, kunnen met de DakSkillCard de identiteit en genoten (vak)scholing laten zien. Werkgevers- en werknemersorganisaties beschouwen dit document als tool om eerlijk, vakbekwaam en veilig werken aantoonbaar te maken.

 

Koos Bechtold Prijs

Prijzen worden er op de avond ook uitgereikt. Om te beginnen de Koos Bechtold Prijs. VEBIDAK-voorzitter Rob Bootsman zet uiteen wat deze prijs inhoudt. “De Koos Bechtold Prijs is bestemd voor degene waarvan wij verwachten dat het de beste ondernemer in wording is. Bechtold droeg scholing en opleidingen een warm hart toe en stond aan de basis van de OKD-opleidingen.” Bootsman reikte de prijs uit aan Jarno Meijer van Meijer Dakbedekking B.V. uit Ureterp. Naast een oorkonde, ontving Meijer een vrij te besteden reischeque ter waarde van € 500.      

 

Gouden Brander

Op naar de volgende prijs: De Gouden Brander. De Gouden Brander staat symbool voor ondernemingen die in hun bedrijfsvoering volop aandacht schenken aan scholing en opleidingen en een hoog percentage geslaagden realiseren. Vorig jaar kwam Mastum Daksystemen B.V. uit De Meern als winnaar de bus. Mastum-directeur Marc Evers maakt kenbaar dat werknemers voor een ondernemer de grootste waarde vertegenwoordigen. “Deze prijs heeft mij ongelofelijk veel positieve reacties uit de markt opgeleverd. De winnaar van dit jaar kenmerkt zich door scholing en opleidingen consequent toe te passen als middel om de vakbekwaamheid van alle medewerkers in de onderneming te laten groeien. Zo worden bijvoorbeeld in het najaar, aan de hand van een scholingsplan, de korte cursussen voor het totale personeelbestand ingepland.” Evers overhandigde de Gouden Brander 2017 met veel genoegen aan Peter van Leeuwen, directeur van J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V. Van Leeuwen: “Voor ons vertegenwoordigt TECTUM, met de mogelijkheid tot scholing en vakopleidingen, een enorme toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. In feite geldt dit voor iedere ondernemer.” De andere twee genomineerden waren overigens Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V. uit Nibbixwoud en Van Hoek Dakbedekkingen B.V. uit Heeze.

 

TECTUM-Award

Dit jaar voeren de winnaars van de TECTUM-Award, in samenwerking met de winnaars van vorig jaar, een dakbedekkingsproject van 900 m2 van een bejaardenhuis in de Moldavische hoofdstad Chisinau. De TECTUM-Award is bestemd voor vier dakdekkers die tijdens de vakopleidingen de meeste groei hebben doorgemaakt en daarbij prima prestaties hebben neergezet. Van deze activiteiten wordt op de diploma-uitreiking in 2018 verslag gedaan. Dit jaar is dat niet gebeurd omdat de reis, vanuit organisatorische overwegingen, is uitgesteld.  De winnaars van de TECTUM-Award 2017 zijn: Mark Boelens (Verkoelen Bitumineus & Folietechniek Weert B.V.), Jeffrey van den Elshout (Kewodak B.V., Alphen aan den Rijn), Andy Kamp, (Martens Dakbedekkingen B.V., Gemert), Sammy Schaap (BOKO B.V. Dakbedekkers, Westknollendam). Naast eeuwige roem en een certificaat, levert deze bijzondere prijs hen ook een prachtig horloge met inscriptie op.

 

My way

Na de uitreiking van TECTUM-Award 2017, zat het diplomagala er op. Echter niet nadat Romy Monteiro afscheid had genomen met de Sinatra-klassieker ‘My way’. Daarna bleef het, tijdens het informele samenzijn, nog lang gezellig in Nieuwegein.

 

In vogelvlucht...

 

Meer filmpjes van de diploma-uitreiking zijn te vinden in de TECTUM-app. Deze kunt u gratis downloaden in de App Store of de Google Play Store.

 

Fotoalbum

sitemap