Nazorg

Wij vinden het natuurlijk heel erg prettig als je bij TECTUM je BBL opleiding hebt gehaald. Nog mooier is het, als je een hele tijd werkzaam blijft in deze mooie branche. Het zou jammer zijn als jouw vakmanschap alweer snel uit het zicht verdwijnt.

Tot ongeveer vijf jaar geleden was het normaal dat één op de twee gediplomeerde dakdekkers binnen twee jaar de branche had verlaten. Eeuwig zonde! Daarom voert TECTUM in opdracht van Sociaal Fonds BIKUDAK de HRM Maatregel uit. Het resultaat is verbluffend! Het aantal uitstromers is nu teruggebracht tot 1 op de 20 na het behalen van het diploma.

Wat houdt de HRM Maatregel in?

Binnen de HRM Maatregel krijgt een gediplomeerde BBL-leerling een bezoek van een gespecialiseerde medewerker van TECTUM. Deze medewerker gaat aan de hand van een vragenlijst na of de dakdekker belemmeringen ondervindt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Dat kunnen bijvoorbeeld belemmeringen op het werk zijn, zoals arbeidsomstandigheden of scholing, maar ook persoonlijke belemmeringen, zoals schulden. Het gesprek leidt, indien nodig, tot een plan van aanpak of een actielijst, zodat de dakdekker zijn situatie kan verbeteren.