Mbo-opleidingen

Onze mbo-opleidingen zijn BBL-opleidingen. Dit betekent dat je werkt en leert. De theorie en de basis praktijkhandelingen leer je bij TECTUM (circa 8 modules per schooljaar). Het toepassen en oefenen (BPV, Beroeps Praktijk Vorming) doe je bij een erkend leerbedrijf dat jou in principe inleent van TECTUM.

De opleidingsbegeleider van TECTUM begeleidt je. Hij is jouw aanspreekpunt bij TECTUM. Hij is op de hoogte van je voortgang op school, maar ook de contactpersoon naar jouw leerbedrijf.

Tijdens de BPV word je begeleid door de leermeester van het leerbedrijf waar je werkt. Hij houdt jouw vorderingen bij in de digitale trajectmap en zorgt dat je alle vereiste soorten werkzaamheden uitvoert. Ook hij wordt regelmatig bijgeschoold, zodat hij weet hoe hij jou tijdens de opleiding moet begeleiden.

TECTUM voert deze BBL-opleiding tot Dakdekker Bitumineus en Kunststof (niveau 1 tot en 4) uit in samenwerking met ROC Midden Nederland.

De vakopleidingen in een notendop

Wanneer de wettelijke vooropleiding van een student niet voldoende is om deel te kunnen nemen aan de opleiding Dakdekker (niveau 2), dan start de student met de Entree-opleiding / vakopleiding niveau 1. In deze opleiding is extra aandacht voor onderwerpen die nodig zijn om op niveau 2 gediplomeerd te kunnen raken (onder meer Nederlands en rekenen). Deze opleiding duurt zes maanden en is de ideale opstap naar de opleiding op niveau 2.
Vervolgens kan de student doorstromen naar niveau 2 en kan binnen een jaar een erkend diploma behalen. De student is dan gekwalificeerd op niveau 2. Daarna is het verstandig dat de student direct verder gaat met de niveau 3-opleiding, die opleidt tot Allround Dakdekker. Deze drie opleidingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eventueel kan de Allround Dakdekker na een aantal jaren op het dak gewerkt te hebben, doorleren voor niveau 4 “Technisch leidinggevende”.

Keuzedelen

Een kwalificatiedossier voor een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Wil je hier meer over weten, klik dan hier. Aan het einde van elk keuzedeel is een examen. Het examenresultaat telt mee voor het behalen van het diploma.

Keuzedelen zijn van toepassing op alle mbo-opleidingen (niveau 1, 2, 3 en 4).

In de BIKUDAK-branche is in overleg met ROC Midden Nederland vooralsnog gekozen voor het aanbieden van onder meer de onderstaande keuzedelen:

 • Solliciteren (niveau 1)
 • Rekenen in het beroep (niveau 1)
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening (niveau 2 en 3)
 • Duurzaamheid in het beroep (niveau 2 en 3)
 • Moderne bouwmaterialen voor dak en gevel (niveau 2)
 • Experimenteren met materialen en technieken (niveau 3)
 • Inspelen op innovaties (niveau 3)
 • Organiseren van toolboxmeetings (niveau 4)
 • Resultaatgericht samenwerken - projectuitvoering (niveau 4)

Cao BIKUDAK

TECTUM volgt als werkgever de cao BIKUDAK. Dat geldt zowel voor de (garantie)lonen als de andere arbeidsvoorwaarden. Wil je meer informatie over de cao BIKUDAK, klik dan hier.

Wil je alleen informatie over de actuele garantielonen, klik dan hier.

Bedrijf

Studenten die de BBL opleiding bij TECTUM volgen, komen in principe in dienst bij TECTUM. Dat geldt voor niveau 1 tot en met niveau 3. Het bedrijf waar de student werkt, leent deze in van TECTUM. Eén van de voorwaarden die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs stelt, is dat het bedrijf een erkend leerbedrijf is. SBB heeft daar een speciale regeling voor opgesteld.

Het inlenen van een een leerling-dakdekker biedt het bedrijf de volgende voordelen:

 • Het werkgeversrisico ligt bij TECTUM;
 • TECTUM regelt alle zaken die verbonden zijn aan de arbeidsovereenkomst;
 • TECTUM betaalt de studenten door tijdens de opleidingsdagen;
 • TECTUM vergoedt de reiskosten naar de opleiding;
 • TECTUM betaalt het wettelijke schoolgeld aan het Ministerie van OC&W;
 • TECTUM regelt alle zaken met het ROC;
 • TECTUM biedt extra lessen als de student zich onvoldoende ontwikkelt.

Studenten van niveau 4 blijven in dienst bij het bedrijf waarvoor zij werken.

TECTUM berekent een inleentarief aan de bedrijven.

Regulier opleiden

Voor bedrijven die regulier opleiden (de student is niet bij TECTUM in dienst) geldt dat TECTUM een bedrag in rekening brengt voor de opleiding en dat voor de opleidingsdagen geen verlet-, reis- en verblijfkosten via Sociaal Fonds BIKUDAK worden vergoed.

Bij het behalen van het diploma keert Sociaal Fonds BIKUDAK éénmalig een maximale subsidie uit van € 2.000 aan het dakdekkersbedrijf. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van de student.

TECTUM kent de mogelijkheid van herkansing bij een onvoldoende resultaat, als aanvulling op reguliere praktijktoetsen. Hierover informeert TECTUM de student en het inlenende dakbedekkingsbedrijf in het voorkomende geval. Indien de student onverhoopt alsnog niet slaagt, kan hij/zij aanvullende scholing volgen en praktijktoetsen doen tegen een vergoeding.