Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

Ondernemers en (kader)functionarissen van dakbedekkingsbedrijven, aannemers, projectleiders, beheerders, adviseurs.

Doel van de opleiding

De deelnemer wordt vertrouwd gemaakt met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit principe gaat uit van de drie P’s: People, Planet & Profit. Hij krijgt handvatten aangereikt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door te voeren binnen het eigen bedrijf.

Inhoud

Bedrijfsethiek, klantbehoefte, vermarkting MVO, samenwerkingsvormen/netwerken, overheidsbeleid, subsidies, milieuvergunningen conform de Wet Milieubeleid, bedrijfsmilieuplan, ISO 14001 (milieuzorgsysteem), duurzame inkoop, selectie- en gunningcriteria, CO2 prestatieladder, trends en ontwikkelingen.

Aanbieder