https://www.tectum.nl/leerbedrijven-en-leermeesters-let-op/_382_n__29_NL_103
 
Nieuwe Studiegids online
nieuwe-studiegids-online
Inschrijven voor de OKD-Top
inschrijven-voor-de-okd-top
Preventiemedewerker
preventiemedewerker
Nieuwe toets- en eindtermen VCA-examens
nieuwe-toets-en-eindtermen-vca-examens
De cursus Veilig werken met een hoogwerker
de-cursus-veilig-werken-met-een-hoogwerker
Rijbewijs E achter B
rijbewijs-e-achter-b
Diploma-uitreiking 2017
diploma-uitreiking-2017
Praktijkopdracht is geland in VMBO
praktijkopdracht-is-geland-in-vmbo
Leermeestercursus en Leermeester Nascholingsdagen
leerbedrijven-en-leermeesters-let-op

Leermeestercursus en Leermeester Nascholingsdagen

Heeft u één of meer erkende leermeester(s) in dienst, dan is het volgende van belang voor u en uw medewerker(s).

Leerlingen volgen de beroepspraktijkvorming bij een erkend leerbedrijf. SBB erkent deze leerbedrijven. Eén van de voorwaarden is dat bij het bedrijf een leermeester werkt.

In samenwerking met ROC Midden Nederland heeft TECTUM een leermeestercursus ontwikkeld, die toegespitst is op de BIKUDAK branche. De volledige leermeestercursus gaat twee dagen duren, de nascholing blijft één dag. Het ligt in de bedoeling om deze cursussen jaarlijks in het voorjaar en najaar te gaan organiseren. Daarnaast blijft ook de VAO-Dakcursus (voor de leermeesters met een leerling in één van de vakopleidingen) deel uitmaken van de Leermeester Nascholingscyclus.

Doel van dit alles is de leermeester (in spe) zodanig te scholen, dat hij/zij een leerling in de bedrijfstak professioneel kan begeleiden en, daar waar van toepassing, kan beoordelen. Door middel van de leermeestercursus, worden de juiste skills geboden om de leermeester te erkennen.

Binnenkort zullen de leermeesters die volgens onze administratie moeten deelnemen aan de Nascholing Leermeester via de bedrijven voor deze cursusdag worden opgeroepen.

Indien u onverhoopt niet wordt opgeroepen voor de Nascholingsdag, dan verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte stellen. Dit geldt ook voor degenen die om redenen vinden dat zij niet (meer) deel hoeven nemen aan de nascholing.

De nascholingsdagen vinden zoveel mogelijk in de regio plaats op de volgende dagen 1):

 Indeling vindt plaats op basis van het in onze administratie bekende postcode en adres van de deelnemer

Daarnaast organiseren wij voor de aangemelde deelnemers de tweedaagse Leermeestercursus op 4 en 5 april 2017 te Nieuwegein.

Heeft u nog vragen op dit gebied? Neem dan graag contact op met uw opleidingsadviseur Bert de Bruin of Marcel Kusters of met ons cursussecretariaat.

 

Terug op het oude honk!
terug-op-het-oude-honk
sitemap