Verplichte cao-cursussen

De cao BIKUDAK kent drie verplichte korte cursussen:

  • Gezond en Veilig Werken op het Dak (C1)
  • Herhaling Gezond en Veilig Werken op het Dak
  • VakScan

Gezond en Veilig Werken op het Dak

Via deze cursus leert iedereen die direct of indirect op het dak werkzaam is, hoe hij/zij veilig en gezond zijn/haar werkzaamheden kan en moet verrichten. Deze eendaagse cursus is noodzakelijk voor iedereen die op of om het dak werkt via een BIKUDAK-dakbedekkingsbedrijf. Conform de cao BIKUDAK is de deze cursus verplicht voor nieuwe werknemers in de sector. Zij moeten de cursus volgen binnen zes maanden na indiensttreding. Er geldt een herhalingsverplichting van eens in de drie jaar. 

Herhaling Gezond en Veilig Werken op het Dak

Deze herhalingsverplichting geldt voor iedere werknemer die de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak gevolgd heeft. De herhalingsverplichting kent een termijn van drie jaar.

Vakscan

De VakScan geldt als alternatief voor de verplichte cao-cursus Herhaling Gezond en Veilig Werken op het Dak. 

Met de VakScan is vast te stellen of de dakdekker nog steeds werkt zoals de partners in de cao (werkgevers en werknemers) dat met elkaar hebben afgesproken (niveau 2 van de BBL). Het gaat hierbij om de voorgeschreven technische uitvoeringsrichtlijnen, veiligheidsafspraken en voorschriften, en overige wettelijke regels. De onderstaande pakketten zijn beschikbaar:

Na afloop van de VakScan ontvangen zowel de deelnemer als het bedrijf het resultaat van de uitgevoerde VakScan.

Klik hier voor meer informatie over de VakScan.