Korte Cursussen

TECTUM biedt een groot aantal korte cursussen aan die bijdragen aan een verbetering van het vakmanschap, de wettelijke verplichte cursussen en de verplichte cursussen in het kader van de cao BIKUDAK. Daarnaast verzorgt TECTUM ook cursussen in samenwerking met leveranciers waarbij de verwerking van een specifiek product centraal staat.

Staat de gewenste korte cursus niet in het overzicht, neem dan contact op met TECTUM voor een 'Cursus op maat'.

Klik op onderstaande knoppen voor een beknopt overzicht van de korte cursussen of de uitgebreide studiegids.

Cursusoverzicht 2024 Studiegids

Bij een aantal geplande korte cursussen is nog een beperkte aantal plekken vrij. Klik op onderstaande knop om de cursussen waar nog ruimte is te bekijken.

Agenda

Scholingsplan

Om bedrijven te ontzorgen in het plannen van de scholing maakt TECTUM voor geïnteresseerde bedrijven een Bedrijfs Opleidings Plan (BOP). Dit scholingsplan voldoet aan de gestelde eisen in cao BIKUDAK. In het opleidingsplan staan de te volgen en geplande korte cursussen vermeld. Een getekende BOP geldt als inschrijving voor deze korte cursussen.

Subsidie

Sociaal Fonds BIKUDAK draagt € 290 per dag bij in de cursuskosten voor cursussen van TECTUM in het kader van cao-artikel 8.B. van de cao voor Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK). Sociaal Fonds BIKUDAK stelt deze bijdrage beschikbaar aan de werkgever. Elk bedrijf dat als bitumineus en/of kunststof dakbedekkingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en via de inning door APG afdraagt aan het Sociaal Fonds BIKUDAK, komt in aanmerking voor deze subsidie.

Voor het verstrekken van subsidie heeft het bestuur van het Sociaal Fonds BIKUDAK voorwaarden opgesteld. Eén van die voorwaarden is, dat de cursus of opleiding een bijdrage levert aan de beroepskennis of vakbekwaamheid van de dakdekker. Een andere voorwaarde is, dat de cursus in principe voor alle dakdekkers toegankelijk moet zijn. 

Daarnaast heeft het bestuur bepaald dat van elke cursus slechts één uitvoering, die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, voor subsidie in aanmerking komt. Dit houdt uiteraard niet in dat andere uitvoeringen niet aan die eisen zouden voldoen. Wel dient de aanvrager voor deze andere cursussen en opleidingen vooraf een aanvraag voor subsidie bij het bestuur te doen. 

Subsidieaanvragen die de werkgever indient, nadat de cursus of opleiding is gestart, keurt het bestuur in principe niet goed. Niet alle voorwaarden van subsidie zijn hier opgenomen. Aan deze opsomming kan de aanvrager derhalve geen rechten ontlenen.

APG voert een groot deel van de administratieve uitvoering van Sociaal Fonds BIKUDAK en de daarbij behorende regelingen uit. Voor meer informatie over bedrijfstakeigen regelingen en subsidies is de Werkgeversdesk van APG telefonisch bereikbaar (020-5837070), en per
e-mail (werkgeversdesk@bter-bikudak.nl). 

Aanmelden

Aanmelden voor een korte cursus kan door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar cursus@tectum.nl

Aanmeldingsformulier