Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De EHBO’er.

Het diploma EHBO en Reanimatie (23-C2) verliest zijn geldigheid als de opgedane kennis niet jaarlijks opgefrist wordt. Deze cursus is door TECTUM opgezet om in de herhalingsbehoefte te voorzien. Het behaalde diploma blijft dus geldig.

Op de herhalingsdag worden in een vaste cyclus de diverse competenties aan de orde gesteld en afgetoetst.

De cursus voldoet inhoudelijk aan de herhalingsverplichting.