Menu
https://www.tectum.nl/gezond-en-veilig-werken-op-het-dak-voor-anderstaligen/n116c29
 
20190122173940922013071895752252019012217330484
Gezond en Veilig Werken op het Dak voor anderstaligen
gezond-en-veilig-werken-op-het-dak-voor-anderstaligen

'Gezond en Veilig Werken op het Dak' voor anderstaligen (C1)

Twee jaar geleden werd de C1-cursus 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' voor de eerste keer in het Pools gegeven. Naast in de Poolse taal, kan de cursus dit jaar bij voldoende deelnemers ook in het Engels, Roemeens of Hongaars georganiseerd worden.

Conform de CAO BIKUDAK is de C1-cursus verplicht voor iedereen die op hoogte dakwerkzaamheden uitvoert. Nieuwe werknemers in de branche moeten de cursus binnen zes maanden na hun indiensttreding gevolgd hebben. Er geldt een herhalingsverplichting van eens in de drie jaar. De lesstof van de C1-cursus aan anderstaligen wordt in het Nederlands gedoceerd door een vakdocent van TECTUM en simultaan vertaald door een tolk. De onderwerpen die aan bod komen, hebben onder andere betrekking op: arbeidsomstandigheden, veiligheid, risico's, daktoegang, vluchtplannen, opslag gevaarlijke stoffen, beroepsrisico's, lichamelijke belasting, klimatologische omstandigheden, Laatste Minuut Riscio Analyse (LMRA), valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen, opslag (brandbare) materialen, geluid en geluidsoverlast, orgaisatie op de werkplek. Meer info vindt u in onze Studiegids.

Onderstaande video is een korte impressie van de een C1-cursus die in het Pools wordt gegeven.

sitemap