Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

Iedereen die direct of indirect werkzaam is op het dak. Sinds enkele jaren wordt de C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ in de Poolse taal gegeven. Naast in het Pools, kan de cursus dit jaar bij voldoende deelnemers ook in het Engels, Roemeens of Hongaars georganiseerd worden.

De lesstof van de C1-cursus aan anderstaligen wordt in het Nederlands gedoceerd door een vakdocent van TECTUM en simultaan vertaald door een tolk.

Theorie

 • arbeidsomstandigheden, veiligheid en risico’s
 • daktoegang, vluchtplannen
 • opslag gevaarlijke stoffen
 • beroepsrisico’s, (kwarts)stofarm werken
 • lichamelijke belasting
 • klimatologische omstandigheden
 • LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • valbeveiligingssystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • opslag (brandbare) materialen
 • geluid en geluidsoverlast
 • organisatie op de werkplek
 • arbocatalogus platte daken

Praktijk

 • het toepassen van bovenstaande theorie-onderdelen

Conform de cao BIKUDAK is de C1-cursus verplicht voor iedereen die op hoogte dakwerkzaamheden uitvoert. Nieuwe werknemers moeten de cursus binnen zes maanden na hun indiensttreding gevolgd hebben. Er geldt een herhalingsverplichting van eens in de drie jaar. Begin 2017 is de cao BIKUDAK uitgebreid met de VakScan.

Prijs

€ 535 p.p. inclusief tolk, lesmateriaal, lunch en Bewijs van Deelname