Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

LET OP! Om actief deel te kunnen nemen aan deze cursus, is het noodzakelijk dat u de Nederlandse taal voldoende kunt verstaan, spreken en lezen. Voor kandidaten die dit (nog) niet doen, verwijzen wij graag naar de cursus C1.B.

Doelgroep

Iedereen die direct of indirect werkzaam is op het dak.

Theorie

 • arbeidsomstandigheden, veiligheid en risico’s
 • daktoegang, vluchtplannen
 • opslag gevaarlijke stoffen
 • beroepsrisico’s, (kwarts)stofarm werken
 • lichamelijke belasting
 • klimatologische omstandigheden
 • LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • valbeveiligingssystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • opslag (brandbare) materialen
 • geluid en geluidsoverlast
 • organisatie op de werkplek
 • arbocatalogus platte daken

Praktijk

 • het toepassen van bovenstaande theorie-onderdelen

Deze cursus is conform de cao BIKUDAK verplicht voor nieuwe werknemers in de sector. Zij moeten de cursus volgen binnen 6 maanden na indiensttreding. Er geldt een herhalingsverplichting van eens in de drie jaar. Begin 2017 is de cao BIKUDAK uitgebreid met de VakScan. Deze ééndaagse cursus, waarin de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak is opgenomen, kan de Herhalingscursus C1 vervangen. Hetzelfde geldt voor de cursus TopFit4TheJob (X1.5).