Menu
https://www.tectum.nl/disclaimer
 

Welkom op de website van
tectum voor dakvakmanschap, dé opleider voor de platte dakenbranche!

20160105132628532013022110221227201901221712364

Disclaimer

TECTUM besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van deze website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. TECTUM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

TECTUM kan niet garanderen, dat de op deze website vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. TECTUM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar, al dan niet via hyperlinks wordt verwezen. TECTUM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan de website verzonden e-mailberichten.

Een bezoeker aan deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van TECTUM (ook niet via eigen netwerk).

sitemap