Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De deelnemer wordt in deze basiscursus in aanraking gebracht met alle facetten van het platte dak, met nadruk op de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de verschillende dakconstructies. Vanwege de te behandelen thematiek is de cursus uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers die hun kennis van het platte dak willen verbeteren.

Doel van de opleiding

Dakbedekkingsmaterialen, dakbouwkunde (ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen), belastingen (water- en windbelasting), bouwfysische aspecten dakopbouw, bijzondere daken (groen-, parkeer- en energiedaken), veilig werken op daken en het verduurzamen van platte daken.

Inhoud

Stijlen van leidinggeven, sociale vaardigheden, bedrijfsorganisatie en leiderschap, coaching, samenwerkingsvormen, teambuilding, projectteams, personeelsmanagement, organisatie en werkplanning, delegeren en verantwoordelijkheid, presentatie- en communicatietechnieken.

Aanbieder