Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

Projectleiders, commercieel technisch adviseurs en kaderfunctionarissen van dakaannemers, landschapsarchitecten en beheerders.

Doel van de opleiding

De deelnemer verwerft kennis van de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van verschillende vormen van dakgebruik, de do’s en don’ts en de onderhoudsaspecten. Alles tegen de achtergrond van het behoud van waterdichtheid van de dakconstructie. Eveneens zal een aantal projecten met multifunctionele daken besproken worden, van initiatieffase tot oplevering.

Inhoud

Uitgangspunten: dakontwerp van multifunctionele daken, opbouwmogelijkheden multifunctionele daken, bestaande daken vergroenen/verduurzamen, mogelijkheden hellende daken/daktuinen, onderhoud en beheer multifunctionele daken en advisering opdrachtgever over multifunctionele daken.

Aanbieder