Menu
https://www.tectum.nl/cursussen/vakscan
 
20190122173217842013070920185013201901221731515

VakScan

Met de VakScan is hét instrument voor de Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche BIKUDAK ontwikkeld, waarmee per individu vastgesteld kan worden of er nog steeds up-to-date gewerkt wordt. Iedere drie jaar volgt iedere uitvoerende op het dak deze eendaagse cursus, waarin ook de inhoud van de CAO-verplichte herhalingscursus 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' is opgenomen.

Door CAO-partijen is vastgesteld dat de inhoud van de vakopleiding op niveau 2 voor de BIKUDAK-dakdekker het basisniveau dient te zijn van iedere uitvoerende op het dak. De inhoud van deze vakopleiding is voor de VakScan opgesplitst in zes evenwichtige keuzepakketten. 

Deze verschillende keuzepakketten zijn in onderstaand overzicht uitgewerkt:

Na afloop van de VakScan worden belanghebbenden over het (vakgerichte) resultaat ervan ingelicht. 

Geef uzelf of uw medewerkers op voor de VakScan, die vanaf januari 2017 door TECTUM uitgevoerd zal worden. Het vakmanschap wordt gescand en tegelijkertijd wordt aan de scholingsverplichting Herhaling 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' voldaan.

sitemap