Menu
https://www.tectum.nl/cursussen/vakscan
 
20190122173217842013070920185013201901221731515

VakScan

Binnen de bitumineuze dakbedekkingsbranche hebben de sociale partners reeds lang de inhoud van de vakopleiding tot gespecialiseerd Bitumineus en Kunststof Dakdekker (op niveau 2) vastgesteld als het gewenste aanvangsniveau van de uitvoerende op het dak.

Begin 2017 is de CAO BIKUDAK uitgebreid met de VakScan. Deze éénsdaagse cursus, waarin de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak is opgenomen, zal de Herhalingscursus C1 vervangen. Hetzelfde geldt voor de cursus TopFit4TheJob (X1.5), vooralsnog voor deelnemers van 45 jaar en ouder.

Met de VakScan is het instrument ontwikkeld, waarmee per individu vastgesteld kan worden of de medewerker nog steeds up-to-date werkt. Hierbij gaat het dan vooral om de voorgeschreven technische uitvoeringsrichtlijnen, veiligheidsafspraken en voorschriften en overige wettelijke regels. Er kan een keuze gemaakt worden uit overzichtelijke pakketten.

Deze verschillende keuzepakketten zijn in onderstaand overzicht uitgewerkt:

Na afloop van de VakScan worden belanghebbenden over het (vakgerichte) resultaat ervan ingelicht. 

Geef uzelf of uw medewerkers op voor de VakScan! Het vakmanschap wordt gescand en tegelijkertijd wordt aan de scholingsverplichting Herhaling 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' voldaan.

sitemap