Menu
https://www.tectum.nl/cursussen/subsidie
 
20190122173217842013070920185013201901221731515

Subsidie

Het Sociaal Fonds BIKUDAK vergoedt voor cursussen van TECTUM in het kader van CAO-artikel 8b aan de werkgever de kosten voor scholingsdagen van zijn werknemer(s). Per scholingsdag bedraagt deze kostenvergoeding € 125,-. De vergoeding geldt voor verlet-, reis- en verblijfkosten (VRV-kosten). De vergoeding is loon- en leeftijdonafhankelijk. Het Sociaal Fonds BIKUDAK vergoedt ook de cursuskosten. De cursuskostensubsidie bedraagt € 110,- per cursusdag.

 

Subsidies korte cursussen

 

Cursusduur Cursuskosten-subsidie

VRV-
kostensubsidie

Totaal subsidie
1 dag €    110,- €    125,- €    235,-
2 dagen €    220,- €    250,- €    470,-
3 dagen €    330,- €    375,- €    705,-
4 dagen €    440,- €    500,- €    940,-
5 dagen €    550,- €    625,- € 1.175,-

Voor het verstrekken van subsidie heeft het Bestuur van het Sociaal Fonds BIKUDAK voorwaarden opgesteld. Eén van die voorwaarden is, dat de cursus of opleiding een bijdrage levert aan de beroepskennis of vakbekwaamheid van de dakdekker. Een andere voorwaarde is dat de cursus in principe voor alle dakdekkers toegankelijk is. 

Daarnaast heeft het Bestuur bepaald dat van elke cursus slechts één uitvoering, waarvan onderzocht is, dat die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, voor subsidie in aanmerking komt. Dit houdt uiteraard niet in dat andere uitvoeringen niet aan die eisen zouden voldoen. Wel dient voor deze andere cursussen en opleidingen vooraf een aanvraag voor subsidie bij het Bestuur te worden ingediend. 

Subsidieaanvragen die worden ingediend nadat de cursus of opleiding is begonnen, worden in principe niet goedgekeurd. Niet alle voorwaarden van subsidie zijn hierbij opgenomen. Aan deze opsomming kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Om de voorwaarden te weten is het aan te raden om vooraf contact op te nemen met het Sociaal Fonds BIKUDAK, p/a frontoffice APG Groep, telefoon (020) 583 22 12.

sitemap