Menu
https://www.tectum.nl/cursussen/subsidie
 
20190122173217842013070920185013201901221731515

Subsidie

Het Sociaal Fonds BIKUDAK vergoedt een bijdrage van € 290 per dag in de cursuskosten voor cursussen van TECTUM in het kader van CAO-artikel 8.B. van de CAO voor Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld aan de werkgever voor kosten voor scholingsdagen van zijn werknemer(s). Elk bedrijf dat als bitumineus en/of kunststof dakbedekkingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en via de inning door APG afdraagt aan het Sociaal Fonds BIKUDAK, komt in aanmerking voor deze vergoeding

Voor het verstrekken van subsidie heeft het Bestuur van het Sociaal Fonds BIKUDAK voorwaarden opgesteld. Eén van die voorwaarden is, dat de cursus of opleiding een bijdrage levert aan de beroepskennis of vakbekwaamheid van de dakdekker. Een andere voorwaarde is dat de cursus in principe voor alle dakdekkers toegankelijk is. 

Daarnaast heeft het Bestuur bepaald dat van elke cursus slechts één uitvoering, waarvan onderzocht is, dat die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, voor subsidie in aanmerking komt. Dit houdt uiteraard niet in dat andere uitvoeringen niet aan die eisen zouden voldoen. Wel dient voor deze andere cursussen en opleidingen vooraf een aanvraag voor subsidie bij het Bestuur te worden ingediend. 

Subsidieaanvragen die worden ingediend nadat de cursus of opleiding is begonnen, worden in principe niet goedgekeurd. Niet alle voorwaarden van subsidie zijn hierbij opgenomen. Aan deze opsomming kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Een groot deel van de administratieve uitvoering van SF BIKUDAK en regelingen wordt door het bedrijf APG verzorgd. Voor meer informatie over bedrijfstakeigen regelingen en subsidies kunt u terecht bij APG, Werkgeversdesk (020) 583 70 70, e-mail: werkgeversdesk@bter-bikudak.nl 

sitemap