Menu
https://www.tectum.nl/cursussen/annuleringsvoorwaarden
 
20190122173217842013070920185013201901221731515

ANNULERINGSVOORWAARDEN CURSUSSEN

 

1.   Korte cursussen

Bij uitnodiging moeten de cursuskosten worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur.  De debiteur kan geheel kosteloos annuleren, indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van de uitnodiging, de annulering schriftelijk wordt doorgegeven. Wanneer de deelnemer uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk wordt afgemeld vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, volledige restitutie van het cursusgeld plaats. Bij schriftelijke annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt  75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus afgemeld, of vindt er geen annulering plaats, dan is te allen tijde betaling van de cursuskosten verschuldigd. Wel kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor de aanvang van de cursus bij TECTUM bekend te zijn.

2.   Ondernemers-  en Kaderopleidingen

Bij aanmelding moeten de cursuskosten worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur. De debiteur kan geheel kosteloos annuleren, indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van de uitnodiging, de annulering schriftelijk wordt doorgegeven. Wanneer de deelnemer uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk wordt afgemeld vindt, na aftrek van € 25,- administratiekosten per aangemeld persoon, volledige restitutie van het cursusgeld plaats. Bij afmelding binnen 3 weken is voor de deelnemer 50% van de cursuskosten verschuldigd van de certificaateenheden waarvoor de deelnemer is aangemeld en die binnen die periode zullen beginnen. Bij afmelding binnen 2 weken is voor de deelnemer 75% van de cursuskosten verschuldigd van de certificaateenheden waarvoor de deelnemer is aangemeld en die binnen die periode zullen beginnen. Over de overige certificaateenheden wordt volledige restitutie gegeven. Vindt annulering plaats binnen 1 week voordat de lessen voor (een) bepaalde certificaateenheid (-heden) beginnen, dan is voor de deelnemer het volledige bedrag van de kosten van die certificaateenheden verschuldigd, wat verschuldigd is bij het volgen van losse eenheden. Voor eenheden die na 3 weken zouden beginnen, wordt het resterende cursusgeld gerestitueerd.

sitemap