Menu
https://www.tectum.nl/corona-nieuws/n121c29
 
20190122173940922013071895752252019012217330484
Corona-nieuws
Tectum
Corona-nieuws
corona-nieuws

Corona-nieuws

TECTUM respecteert in de uitvoeringen van haar werk de Coronaregels van de overheid en van ROC Midden Nederland. Eén van de maatregelen die TECTUM hiervoor treft, is dat iedereen die een locatie van TECTUM wil betreden op temperatuur gecontroleerd zal worden en gevraagd zal worden naar de gezondheid. Bij weigering van deze controle zal geen toegang tot de vestiging worden verleend. Bij vaststelling van een verhoogde temperatuur (>37,5 °C) en/of griepverschijnselen zal de persoon in kwestie eveneens geen toegang tot de TECTUM-vestiging worden verleend.

Diploma-uitreiking 2020

Als gevolg van de coronacrisis heeft TECTUM moeten besluiten de diploma-uitreiking van 2 juli 2020 te annuleren. Door met name de 1,5 meter maatregel kan het feest van de dakbedekkingsbranche niet op de bekende wijze worden vormgegeven voor de gediplomeerden en de genodigden. Vanzelfsprekend zullen de gediplomeerden voor de vakopleidingen en OKD op een andere, individuele wijze hun diploma ontvangen. TECTUM hoopt in 2021 de diploma-uitreiking weer als vanouds te kunnen organiseren.

Uitvoering van korte cursussen

De uitvoering van de korte cursussen zal weer worden opgepakt door TECTUM. Op de eerste plaats de nu reeds uitgestelde korte cursussen, vervolgens de nog in te plannen cursussen. In het geheel wordt voorrang gegeven aan de cao-verplichte cursussen (C1, Herhaling C1, VakSan), vervolgens aan de Arbo-verplichte cursussen en de cursussen, verband houdend met certificeringen e.d., zoals VCA-cursussen. Daarnaast zullen er weer volop cursussen georganiseerd en uitgevoerd worden, zoals u kunt vinden in onze studiegidsen. 
 

sitemap