11 april 2024
5
plekken beschikbaar

C4 - Bedrijfshulpverlener Dak - Houten 11 & 18 april 2024

Doelgroep

De (voorman) dakdekker en/of uitvoerder.

Theorie

 • calamiteiten op een werk
 • eerste hulp verlenen (bij brand- en snijwonden)
 • brandveilig werken
 • adequaat handelen bij beginnende branden:
  • techniek en tactiek brandbestrijding
  • blusapparatuur (water, poeder, CO2, blusdeken)
 • organiseren ontruimingen vanaf het dak
 • communicatiebronnen en communicatielijnen
 • inschakelen hulpdiensten

Praktijk

 • levensreddende handelingen
 • starten basale reanimatie
 • beperken en bestrijden van beginnende dakbrand:
  • benaderingsprotocol
  • gereedmaken blusmiddel
  • bestrijden dakbrand
  • bestrijden vloeistofbrand
 • organiseren ontruiming vanaf het dak
 • communiceren bij incidenten:
  • begeleiden dakdekkers
  • ongevallen/branden op juiste wijze melden

Het programma is in samenwerking met een arbodienst opgesteld.

Herhalingsverplichting: 2 jaar