12 april 2024
2
plekken beschikbaar

C1 - Gezond en Veilig Werken op het Dak - Nieuwegein 12 april 2024

Doelgroep

Iedereen die direct of indirect werkzaam is op het dak

theorie

• arbeidsomstandigheden, veiligheid en risico’s
• daktoegang, vluchtplannen
• opslag gevaarlijke stoffen
• beroepsrisico’s, (kwarts)stofarm werken
• lichamelijke belasting
• klimatologische omstandigheden
• LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
• valbeveiligingssystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen
• opslag (brandbare) materialen
• geluid en geluidsoverlast
• organisatie op de werkplek

Praktijk

• het toepassen van bovenstaande theorie-onderdelen

Deze cursus is conform de CAO BIKUDAK verplicht voor nieuwe werknemers in de sector. Zij moeten de cursus volgen binnen 6 maanden na indiensttreding. Er geldt een herhalingsverplichting van eens in de drie jaar. Begin 2017 is de CAO BIKUDAK uitgebreid met de VakScan. Deze éénsdaagse cursus, waarin de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak is opgenomen, kan de Herhalingscursus C1 vervangen. Hetzelfde geldt voor de cursus TopFit4TheJob (C1.1), vooralsnog voor deelnemers van 45 jaar en ouder