Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De dakdekker die (eenvoudige) elektrotechnische werkzaamheden mag/kan verrichten.

Theorie

  • Arbeidsomstandighedenwet, veiligheid en risico’s
  • NEN 3140:2011
  • uitleg procedure van aanwijzen
  • frequentie van instructie
  • standaard bedrijfsvoeringsprocedures
  • werk- en onderhoudsprocedures
  • taken en bevoegdheden VOP (conform NEN-EN 50110/NEN 3140:2011)

Praktijk

  • op een veilige manier eenvoudige werkzaamheden uitvoeren aan elektrotechnische apparatuur
  • op een veilige manier uitvoeren van kleine reparaties aan elektrotechnische apparatuur
  • inschatten van gevaren en risico’s bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden

Eigen werkkleding verplicht.