Studiegids

Vind de passende opleiding of cursus

Doelgroep

De beginnende bitumineus en kunststof dakdekker.

De Basisberoepsopleiding Dakdekker is de tweede stap in de doorlopende leerlijn van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche.

Kenmerken

 • uniek, landelijk georganiseerd
 • zelfwerkzaamheid
 • persoonlijke aandacht
 • kwaliteit
 • praktijk centraal
 • actueel
 • kleinschalig en intensief

Theorie

 • bitumineuze en kunststof materialen
 • gereedschapsleer
 • werkvoorbereiding
 • dakbedekkingssystemen
 • isolatiematerialen
 • bouwkennis dak
 • brandpreventie
 • veiligheid, gezondheid en milieu
 • communicatie
 • sociale vaardigheden
 • klantgericht handelen
 • Nederlandse taal
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap
 • keuzedelen

Praktijk

 • werkplekinrichting
 • controleren van gereedschappen, materiaal en materieel
 • verdelen van materialen
 • inspecteren van (onder)constructie
 • slopen van constructie(delen)
 • voorbereiden ondergrond
 • aanbrengen dakcomponenten
 • aanbrengen van bitumineuze dakbedekking door middel van de brandmethode
 • aanbrengen van kunststof dakbedekking
 • uitvoeren dakdetailleringen (NEN 6050)
 • herstel- en onderhoudswerk
 • veilig en gezond werken
 • opruimen werkplek

Met het volgen van deze opleiding voldoen de leerlingen aan de cao-verplichting tot het volgen van de cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak. Deze cursus is integraal in de lesstof opgenomen.

Leerlingen in dienst van TECTUM worden in de gelegenheid gesteld om zich voor VCA-Basisveiligheid (C7) te kwalificeren.